Podnikatelem snadno a rychle

 

Záměrem projektu Podnikatelem snadno a rychle je vytvoření unikátního e-learningového vzdělávacího programu, který rozšíří nabídku dalšího vzdělávání a vybaví cílovou skupinu – potenciální, začínající či stávající podnikatele – relevantními podnikatelskými dovednostmi, zkušenostmi pro efektivní podnikání a napomůže k úspěšnému začlenění na trh práce. Cílovou skupinou jsou stávající a potenciální podnikatelé se zkušenostmi v podnikání i bez zkušeností na území Středočeského kraje, kteří se podnikatelské činnosti již věnují nebo mají v úmyslu se jí věnovat.

 

Výstupem projektu bude e-learningový vzdělávací program, který budou využívat potenciální, začínající či stávající podnikatelé ve Středočeském kraji. Tento vzdělávací program bude obohacením a zkvalitněním klasických výukových aktivit využívaných v současné době. Program předá nenásilně, poutavě a věcně zkušenosti a doporučení, interaktivní a motivující formou, vlastním tempem účastníka, nezávisle na čase a místě s průběžnou a závěrečnou zpětnou vazbou. Program bude tvořen 9 moduly:

 

1. Daně

2. Základy práva pro podnikatele

3. Ekonomika a marketing

4. Základy účetnictví a daňová evidence

5. Od nápadu k tržní šanci

6. Administrativa v podnikání

7. Obchodní komunikace

8. Podnikatelský záměr

9. Trvale udržitelný rozvoj

Moduly budou tvořeny celkem 32 submoduly.

 

Program bude v závěru projektu pilotně ověřen 10–20 osobami ze Středočeského kraje, finalizován a převeden do offline verze.

 

Doba trvání projektu: 1.1.2014–31.12.2014

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0158

Financování: Projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočet projektu: 3 331 426,03 Kč