Podnikatelem snadno a rychle

 

Aktualita leden 2014

Realizace projektu Podnikatelem snadno a rychle byla k 31.12.2014 ukončena. Hlavním výstupem projektu je online e-learningová vzdělávací platforma „Rozvoj podnikatelských dovedností“, která je přístupná zájemcům ze Středočeského kraje ZDARMA až do 31.12.2016. Tato platforma byla pilotně testována 10 účastnicemi a účastníky ze Středočeského kraje v období od září do listopadu 2014. Dále byla v rámci projektu vytvořena offline verze e-learningu ve formátu pdf, která je k dispozici na webových stránkách www.podnikatelem.cz. Zájemci o studium e-learningu mohou kontaktovat Michaelu Vránovou na tel. 774 711 672 či na emailu michaela.vranova@bitcz.cz.

 

Aktualita prosinec 2014

Dne 16.12. v 10:00 se v prostorách společnosti bit cz training na adrese Vinohradská 29/93, Praha 2 uskuteční závěrečná tisková konference, jejímž hlavním cílem bude prezentace hlavního výstupu projektu online e-learningové vzdělávací platformy „Rozvoj podnikatelských dovedností“ a informace o průběhu celého projektu. Zájemce o účast na tiskové konferenci, prosím o potvrzení účasti na email: michaela.vranova@bitcz.cz.

 

Aktualita listopad 2014

E-learningová vzdělávací platforma „Rozvoj podnikatelských dovedností“ byla ověřena v rámci pilotního testování 10 účastnicemi a účastníky (5 žen a 5 mužů) ze Středočeského kraje v období od 24.9. do 14.11.2014.  Účastníci pilotního ověřování měli možnost celý e-learning prostudovat za asistence tutorky pro pilotní testování v rámci 4 dnů prezenční výuky a v rámci samostudia svým individuálním tempem. Všech 10 účastníků e-learningový kurz úspěšně absolvovali a obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Náměty účastníků pilotního testování na úpravu či zlepšení e-learningu byly diskutovány na závěrečném dni širšího realizačního týmu projektu – tzv. reflexním dni dne 26.11.2014 a v nejbližší době budou zapracovány poslední, spíše formální, úpravy celého online EVP a probíhají přípravy offline verze e-learningu, která bude finalizována do konce prosince 2014.

 

Pilotní testování

Hledáme zájemce ze Středočeského kraje o pilotní testování e-learningu na „Rozvoj podnikatelských dovedností“. Účastníci budou mít možnost se zdarma seznámit s unikátním interaktivním e-learningem  s návody, radami, informacemi pro získání patřičných kompetencí podnikatele, který vzniká v rámci projektu Podnikatelem snadno a rychle, reg. č. CZ 1.07/3.2.11/03.0158.  Pilotní ověřování e-learningu bude probíhat od 24.9. do 30.11. a jeho hlavní náplní bude právě samostudium formou e-learningu. Pro podrobnější informace a přihlášení kontaktujte projektovou manažerku Michaelu Vránovou na telefonu 774 711 672 či na emailu michaela.vranova@bitcz.cz.

 

Aktuality červen 2014

Výběrové řízení na Technické práce projektu Podnikatelem snadno a rychle bylo ukončeno a smlouva s vítězným dodavatelem spol. Go-on services s.r.o. byla podepsána 21.5.2014.

 

Byla vydána 1. tisková zpráva o projektu – ke stažení zde.

 

Výběrové řízení

 

15. 4. 2014 byla vyhlášena výzva k podání nabídek na Technické práce projektu Podnikatelem snadno a rychle. Nabídky mohou být doručeny poštou či osobně na adresu společnosti bit cz training, s.r.o. Vinohradská 29/93 nejpozději 25. 4. 2014 v 10.00. Dokumentace ke stažení zde či k vyžádání u Mgr. Michaely Vránové, tel.: 774 711 672 nebo michaela.vranova@bitcz.cz.

 

Aktualita březen 2014

 

V souladu s vytvořenými pravidly byly vytvořeny osnovy vzdělávacích modulů e-learningového vzdělávacího programu:

 

Daně

Základy práva pro podnikatele

Ekonomika a marketing

Základy účetnictví a daňová evidence

Od nápadu k tržní šanci

Administrativa v podnikání

Obchodní komunikace

Podnikatelský záměr

Trvale udržitelný rozvoj

 

Plánované aktivity v nejbližším období: Zadání zakázek – na grafické práce, technické práce a programování e-learningu, implementace LMS.

 

Aktualita leden a únor 2014

 

V průběhu měsíce ledna byla zahájena realizace grantového projektu Podnikatelem snadno a rychle ve Středočeském kraji. V rámci projektu vznikly nové webové stránky s informacemi o projektu, které budou po vytvoření e-learningového vzdělávacího programu pro lektory dalšího vzdělávání sloužit pro vstup do vlastního výukového portálu s e-learningem. Během počátečních měsíců byl sestaven kompletní realizační tým, jehož součástí je mimo jiné sedm Business-expertů, kteří se budou pod vedením Metodika-supervizora podílet na tvorbě obsahové části vzdělávacího programu Podnikatelem snadno a rychle. Na konci února proběhla stěžejní schůzka celého realizačního týmu, na které byla jasně stanovena pravidla spolupráce a odsouhlaseny postupy pro tvorbu vzdělávacího e-learningového programu. Současně byl se všemi členy realizačního týmu podrobně projednán časový harmonogram práce, činností a výstupů v klíčové aktivitě 01 (tvorba modulů e-learningového programu). Členem realizačního týmu je také Analytik, který v současné době pracuje na technickém řešení vzdělávacího programu.

 

V průběhu tohoto období vypracoval Metodik-supervizor ve spolupráci s Analytikem metodický dokument Soubor pravidel pro tvorbu e-learningových materiálů vzdělávacího programu. Součástí Souboru pravidel je i Manuál s technickými parametry a šablony obrazovek, aby bylo docíleno jednotnosti a zejména kvality vytvářených podkladových materiálů pro e-learning – výukových textů, otázek, scénářů, her, přídavných materiálů, zdrojů atd. Jeho součástí jsou obecné zásady pro vytváření e-learningových kurzů, popis relevantních prvků, základní pravidla a návod postupu pro specifikaci a tvorbu modulů a submodulů, pravidla pro tvorbu otázek, výstupy, technické zpracování a práce s šablonami. Se všemi uvedenými materiály byl seznámen celá realizační tým na úvodní schůzce 25. 2. 2014.