Podnikatelem snadno a rychle

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014 | Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014