Podnikatelem snadno a rychle

 

Název projektu: Podnikatelem snadno a rychle

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0158

Financování: Projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočet projektu: 3 331 426,03 Kč

 

Záměrem projektu Podnikatelem snadno a rychle je vytvoření unikátního e-learningového vzdělávacího programu, který rozšíří nabídku dalšího vzdělávání a vybaví cílovou skupinu – potenciální, začínající či stávající podnikatele – relevantními podnikatelskými dovednostmi, zkušenostmi pro efektivní podnikání a napomůže k úspěšnému začlenění na trh práce. Cílovou skupinou jsou stávající a potenciální podnikatelé se zkušenostmi v podnikání i bez zkušeností na území Středočeského kraje, kteří se podnikatelské činnosti již věnují nebo mají v úmyslu se jí věnovat.